Prijímacie konanie

Bakalárske štúdium

 • Termín prijímacieho konania: 12. 6. – 13. 6. 2017
  (presný dátum, čas a miesto konania budú oznámené v pozvánke na prijímaciu skúšku).
 • Predpokladaný počet prijatých študentov: 75 - iba denná forma
  (50 - Letecká doprava, 25 - Profesionálny pilot)
 • Podmienky prijímania uchádzačov:

Všetci uchádzači sa musia dostaviť v určený deň na prijímací pohovor, kde sa skontrolujú povinné prílohy prihlášky. V prípade, že uchádzač spĺňa podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok, len pohovorom, na základe dosiahnutého študijného priemeru, tieto výsledky odkontroluje komisia v deň prijímacej skúšky.

A) Bez prijímacích skúšok, len prijímacím pohovorom

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači len z gymnázií s aritmetickým priemerom za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 1,20 vrátane.

B) Absolvovaním prijímacích skúšok, písaním testov

Prijímacie skúšky budú realizované formou testov: z matematiky, všeobecných vedomostí a jazykových znalostí. Termín prijímacieho konania nie je možné z prevádzkových dôvodov meniť. Podrobnejšie informácie a kritériá pre hodnotenie uchádzačov v prijímacom konaní pre denné a externé bakalárske štúdium a vzory testov sú uverejnené na internetovej stránke fakulty (http://www.fpedas.uniza.sk).

Poznámka: Uchádzači na študijné programy letecká doprava a profesionálny pilot, ktorí sú držiteľmi preukazu pilota vetroňov GPL alebo iných preukazov letovej spôsobilosti (PPL, CPL, ATPL) alebo leteckého mechanika, získavajú pri prijímacích skúškach 10 preferenčných bodov.

Inžinierske štúdium

 • Termín prijímacieho konania: 14. 6. – 15. 6. 2016
  (presný dátum, čas a miesto konania budú oznámené v pozvánke na prijímaciu skúšku).
 • Predpokladaný počet prijatých študentov: 80 - iba denná forma
 • (55 - Letecká doprava, 25 - Technológia údržby lietadiel)

Ďalšie informácie

Výsledky prijímacieho konania

sa dozviete na portáli pre prijímacie skúšky

Študijná literatúra k prijímacím pohovorom na 1. stupeň VŠ štúdia

 • Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky: (cena 5 €)
 • Súbor otázok k prijímaciemu konaniu na bakalárske štúdium: (cena 3 €)

Možnosť zakúpenia brožúr je v predajni skrípt (Budova Univerzitnej knižnice) alebo na dobierku s uvedením presnej adresy na: predajnaskript@uniza.sk.

Vzory testov z prijímacích pohovorov

Žiadosť o štúdium pre zahraničných študentov

Tlačivo (predkladá sa pri zápise do 1. ročníka)