Prijímacie konanie

Bakalárske štúdium

  • Termín prijímacieho konania: 11. 6. – 12. 6. 2018
    (presný dátum, čas a miesto konania budú oznámené v pozvánke na prijímaciu skúšku).
  • Predpokladaný počet prijatých študentov: 75 - iba denná forma
    (50 - Letecká doprava, 25 - Profesionálny pilot)
  • Podmienky prijímania uchádzačov:

Všetci uchádzači sa musia dostaviť v určený deň na prijímací pohovor, kde sa skontrolujú povinné prílohy prihlášky. V prípade, že uchádzač spĺňa podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok, len pohovorom, na základe dosiahnutého študijného priemeru, tieto výsledky odkontroluje komisia v deň prijímacej skúšky.

A) Bez prijímacích skúšok, len prijímacím pohovorom

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači z gymnázií s aritmetickým priemerom za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 2,50 a uchádzači z ostaných stredných škôl s aritmetickým priemerom za predposledný ročník štúdia do 2,00.

B) Absolvovaním prijímacích skúšok, písaním testov

Prijímacie skúšky budú realizované formou testov: z matematiky, všeobecných vedomostí a jazykových znalostí. Termín prijímacieho konania nie je možné z prevádzkových dôvodov meniť. Podrobnejšie informácie a kritériá pre hodnotenie uchádzačov v prijímacom konaní pre denné a externé bakalárske štúdium a vzory testov sú uverejnené na internetovej stránke fakulty (http://www.fpedas.uniza.sk).

Poznámka: Uchádzači na študijné programy letecká doprava a profesionálny pilot, ktorí sú držiteľmi preukazu pilota vetroňov GPL alebo iných preukazov letovej spôsobilosti (PPL, CPL, ATPL) alebo leteckého mechanika, získavajú pri prijímacích skúškach 10 preferenčných bodov.

 

Ďalšie informácie

Výsledky prijímacieho konania

sa dozviete na portáli pre prijímacie skúšky

Študijná literatúra k prijímacím pohovorom na 1. stupeň VŠ štúdia

  • Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky: (cena 5 €)
  • Súbor otázok k prijímaciemu konaniu na bakalárske štúdium: (cena 3 €)

Možnosť zakúpenia brožúr je v predajni skrípt (Budova Univerzitnej knižnice) alebo na dobierku s uvedením presnej adresy na: predajnaskript@uniza.sk.

Vzory testov z prijímacích pohovorov

Žiadosť o štúdium pre zahraničných študentov

Tlačivo (predkladá sa pri zápise do 1. ročníka)